Konec prokrastinace
Záznam webináře

EMOČNÍ INTELIGENCE

Jak lépe zvládat své emoce? 07.05.2023

  • Jak zacházet se vztekem a rozrušením?
  • Jaké návyky můžeme použít pro svoji psychohygienu?
  • Které konkrétní techniky pomáhají k rozvoji emoční inteligence u sebe i druhých?
  • Jak zvýšit své EQ (emoční kvocient), kterým se emoční inteligence měří?

Webinář je zaměřen na praktické nástroje, které pomáhají s rozvojem emoční inteligence, zlepšováním empatie a emoční sebekontroly.

vědecky podložené

know-how


vlastní

tempo
odkudkoliv,

kdykoliv
prezentace

a materiály


Jak se nenechat tolik rozhodit svými emocemi? Jak naopak umět emoce využívat pro lepší vztahy, rozhodování či motivaci? A jak získat více emoční vyrovnanosti a díky tomu celkovou vyšší spokojenost? 


Jedna z nejdůležitějších dovedností pro úspěšný osobní i pracovní život je rozumět a správně pracovat se svými emocemi. Emoční inteligence je schopnost rozpoznat potřeby sebe i druhých a podle toho umět jednat. Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou spokojenější, mají hlubší vztahy, více empatie, jsou lepšími leadery a pociťují více životního naplnění. A dobrá zpráva – současné výzkumy ukazují, že svou emoční inteligenci můžeme výrazně zlepšit a doslova fyziologicky posílit části mozku, které emoce zpracovávají.

Na webináři se konkrétně dozvíte:
  • Jak zacházet se vztekem a rozrušením?
  • Jaké návyky můžeme použít pro svoji psychohygienu?
  • Které konkrétní techniky pomáhají k rozvoji emoční inteligence u sebe i druhých?
  • Jak zvýšit své EQ (emoční kvocient), kterým se emoční inteligence měří?
  • Jak pomocí mindfulness změnit nastavení mozku a získat vyšší vyrovnanost?
  • Jak lépe pojmenovat své pocity a potřeby? A jak se naučit podle toho jednat?

Webinář je zaměřen na praktické nástroje, které pomáhají s rozvojem emoční inteligence, zlepšováním empatie a emoční sebekontroly. Potenciálem emocí je totiž život nekomplikovat, ale naopak zlepšovat.

Lektor


Paula Fassati

Paula Fassati Ph.D. je lektorkou v oboru vztahového poradenství s doktorátem v oboru kulturní a sociální antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je absolventkou tréninku Gottmanovy metody. V současné době také absolvuje psychoterapeutický výcvik. V minulosti absolvovala koučovací a mindfulness výcvik (MBSR) a nespočet kurzů o vztazích a výchově.

V konzultacích pomáhá partnerům zlepšit komunikaci mezi sebou a rodičům lépe řešit situace s dětmi. Při své práci se zaměřuje na rozvoj emocionální inteligence, laskavosti, komunikace a mindfulness (všímavosti).