Lepší spánek
Záznam webináře

Bolest z dětství

Jak s ní nakládat v dospělosti?

 • Jak prožitky z ranného dětství ovlivňují náš život dnes a tady?
 • Co pro sebe můžu dělat, když jsem nedostala do vínku milující rodiče?
 • Co je to teorie citové vazby a proč je fajn mít o ní přehled?
 • Jak nepřenášet toxické vztahové vzorce na svoje děti?

Pojďme společně zapracovat na tom, aby minulost byla skála, která podpírá vaši sebe-hodnotu, sebelásku a důvěru v dobré zítřky.

vědecky podložené know-how

vědecky podložené know-how

vlastní tempo

vlastní

tempo

odkudkoliv, kdykoliv

odkudkoliv,

kdykoliv

prezentace a materiály

prezentace

a materiály

Poznáváte se v některé z následujících věcí?

 • Bolí vás vzpomínky na vaše dětství a máte pocit, že vás stále ovlivňují?
 • Bojíte se, že vaše minulé zkušenosti škodí vašim současným vztahům?
 • Cítíte se často smutní nebo zranitelní, když se setkáváte s určitými lidmi nebo situacemi, které vás vracejí do vašeho dětství?
 • Máte problémy se sebevědomím nebo sebeúctou, které mohou být zakotvené ve vašich raných zkušenostech?
 • Obáváte se, že negativní vzorce z vašeho dětství přenášíte na své děti nebo blízké?


Chtěli byste se dozvědět?

 • Proč některé dětské zážitky způsobují dlouhodobou emocionální bolest?
 • Jak můžete rozpoznat symptomy, které jsou přímo spojené s nevyřešenými zkušenostmi z dětství?
 • Jaké kroky můžete podniknout k uzdravení a překonání této bolesti?
 • Jak můžete budovat podporující vztahy, které pomohou léčit staré rány?
 • Jaké techniky můžete použít k tomu, abyste se cítili vnitřně silnější a méně ovlivnění minulostí?

Prvních pár let života má zásadní význam na to, jak vnímáme, prožíváme a zpracováváme další zážitky. Jsou to základy, ze kterých vyrůstá naše osobnost. A je to také voda, ve které plave naše mysl (duše). Sami v sobě často tápete? Prožíváte silnou vnitřní bolest a pocity odpojení, která nedávají smysl? Reagujete nepřiměřeně na určitý typ situací? Zažíváte často pocity zmatku nebo chladu? Je pro vás těžké a vysilující rozvíjet intimní mezilidské vztahy?

Zveme vás na fascinující výlet do vašich vzpomínek! Připravili jsme nový webinář s psycholožkou a psychoterapeutkou ve výcviku Olgou Vlachynskou. Paměť není pravda. A vy nejste pasivní pozorovatel. Paměť je to, jakým způsobem naše minulost ovlivňuje přítomnost. A vy jste režisér jejího vlivu. Jste člověk, který nejen že píše svoji budoucnost, ale dokážete i dát nový význam své minulosti.

Na webináři se konkrétně dozvíte:

 • Jak prožitky z ranného dětství ovlivňují náš život dnes a tady?
 • Co pro sebe můžu dělat, když jsem nedostala do vínku milující rodiče?
 • Co je to teorie citové vazby a proč je fajn mít o ní přehled?
 • Jak nepřenášet toxické vztahové vzorce na svoje děti?
 • Jak vytvořit sám v sobě soucitný a pečující prostor?

Na webináři se dozvíte, jak můžete aktivně přistupovat k řešení bolesti z dětství, která stále rezonuje ve vašem současném životě. Naučíte se identifikovat a zpracovat staré emocionální zranění a používat techniky pro obnovu emocionální rovnováhy a pro posílení vašeho vnitřního já. Získáte tak jasnější porozumění tomu, jak můžete proměnit svou bolest v sílu a jak můžete začít žít plnější a šťastnější život bez stínů minulosti.„Nikdy není pozdě na šťastné dětství.“

-- Ben Furman


Zpětné vazby:

Lektor


Olga VlachynskáOlga Vlachynská je psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku, psychologii vystudovala ve španělské Seville. Provádí lidi křehkými životními situacemi tak, aby je se ctí zvládli a ještě na nich vyrostli. Fascinují ji příběhy klientů i výzkumy z oblasti psychoterapie. Snaží se propojovat svět terapie se světem lidí nejen na individuálních sezeních, ale i na přednáškách, workshopech a na sociálních sítích.

Pracuje také jako „psycholinka“ v rámci Lidi z Baru, který sdružuje několik podniků a firem. Olga v nich pracuje s jednotlivými manažery a šéfy týmů a využívá k tomu i svoje zkušenosti s psychologie. Její specialitou je pomáhat lidem v těžkých chvílích změnit jejich životní příběh k lepšímu.


Olga Vlachynská

Přehled lekcí


  Záznam webináře
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení