Konec prokrastinace
Záznam webináře

NASTAVENÍ MYSLI

Jak se odnaučit destruktivní vzorce myšlení a vnímat život více pozitivně? 10.09.2023

 • Jaké věci ovlivňují naše nastavení mysli a jak ho můžeme měnit u sebe i u druhých?
 • Kde nás limituje fixní myšlení a jak jeho vliv můžeme postupně omezovat?
 • Jak nás naopak pozitivně ovlivňuje růstové myšlení a díky jakým metodám ho můžeme postupně vytrénovat?
 • Jak rozpoznávat destruktivní vzorce, které jsme získali v dětství, a jak je nepředávat dál?

Smyslem webináře je naučit vás lépe chápat to, jak náš mozek z pohledu podvědomých vzorců funguje, a předat vám konkrétní praktické nástroje, jak lze nastavení mysli dlouhodobě zlepšovat.

vědecky podložené

know-how


vlastní

tempo
odkudkoliv,

kdykoliv
prezentace

a materiály


Poznáváte se v některé z následujících věcí:

 • Máte občas pocit, že vnímáte věci zbytečně negativně, ale neumíte si pomoci?
 • Cítíte, že máte v hlavě zažité vzorce, které vás občas brzdí?
 • Dokáže vás rozhodit vaše selhání, drobný neúspěch či negativní zpětná vazba?
 • Často věci vzdáte moc brzy a nedokážete své nadšení a motivaci udržet dlouhodobě?
 • Či máte ve svém okolí někoho negativního a chtěli byste mu lépe rozumět či pomoci?

Chtěli byste se dozvědět:

 • Jak nás ovlivňují vzorce z dětství, které získáváme primárně od našich rodičů, a jak tyto vzorce postupně změnit?
 • Jak naopak můžeme my našim dětem předat do života více optimismu a zdravé sebedůvěry?
 • Jak funguje pesimistický vysvětlovací styl a jak ho změnou každodenních návyků měnit na více optimistický?
 • Jak malé, a díky tomu postupně i větší, problémy začít vnímat více jako příležitosti?
 • Jak změnit každodenní podvědomé reakce našeho mozku a získat více kontroly nad naší budoucností?

Výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. První vede k nižší sebedůvěře, častějším selháním a vyššímu riziku negativního myšlení a depresivních tendencí. Druhý naopak k lepším výsledkům v osobním životě i kariéře a celkově vyšší míře životní spokojenosti. Psycholožka Carol Dwecková definuje tyto dva druhy myšlení jako: Fixed mindset (fixní myšlení) Growth mindset (růstové myšlení).

Změnou způsobu myšlení lze výrazně ovlivnit život k lepšímu. Studie totiž potvrzují, že to, jak bude náš život vypadat, je z velké části v našich hlavách.

Na webináři získáte konkrétně tyto znalosti:

 • Jaké věci ovlivňují naše nastavení mysli a jak ho můžeme měnit u sebe i u druhých?
 • Kde nás limituje fixní myšlení a jak jeho vliv můžeme postupně omezovat?
 • Jak nás naopak pozitivně ovlivňuje růstové myšlení a díky jakým metodám ho můžeme postupně vytrénovat?
 • Jak rozpoznávat destruktivní vzorce, které jsme získali v dětství, a jak je nepředávat dál?
 • Co je to neuroplasticita a jak lze podle výzkumů neurověd přetrénovat vzorce našeho podvědomí?
 • Jak se naučit lépe dávat a přijímat zpětnou vazbu? Jak se z negativní zpětné vazby učit a nebrat ji tolik emočně?
 • Jak umět lépe zvládat těžší životní situace a jak překonávat krize a vlastní selhání?
 • Jak udržet pozitivní a růstové nastavení mysli dlouhodobě? Jak se opakovaně nevracet do starých kolejí?

Naučíte se 8 konkrétních praktických nástrojů:

 • Růstová zpětná vazba – metoda vás naučí, jak druhým dávat zpětnou vazbu tak, abychom podporovali jejich růstové myšlení.
 • Pozitivní interakce podle Losadova poměru – díky této metodě získáte schopnost více vnímat rozdíl mezi konstruktivními a destruktivními interakcemi. Naučíte se také konkrétní formulace, jak být pro druhé více podporující.
 • Meta-kognice – metoda vás naučí, jak být více vnímavý k větám, které vám říká vaše vlastní hlava a naučíte se tyto věty postupně měnit a odstraňovat ty toxické.
 • Změna postoje k selhávání – klíčová věc pro podporu růstového myšlení je to, jak reagujeme v momentě, kdy se nám něco nepodaří. Můžeme se buď poučit a pokračovat, nebo padnout do pocitu rezignovanosti. Tato metoda vás naučí selhávání lépe zvládat.
 • A dále například Křivku života, která umožňuje zpracovat minulé situace a změnit zpětně svůj postoj k nim. Díky tomu získáte více kontroly nad tím, jak vnímáte negativní věci, které se vám v životě staly.

Závěry dlouhodobých studií ukazují, že lidé s růstovým myšlením a optimistickým vysvětlovacím stylem mají lepší výsledky v kariéře, vztazích, studiích či sportu, snáze překonávají životní překážky, jsou odolnější vůči selháním a mají celkově vyšší kvalitu života.

Smyslem webináře je naučit vás lépe chápat to, jak náš mozek z pohledu podvědomých vzorců funguje, a předat vám konkrétní praktické nástroje, jak lze nastavení mysli dlouhodobě zlepšovat.


„ Pokud věříte, že to půjde, i když věříte, že to nepůjde, tak v obou případech máte pravdu.“

-- Henry Ford

Lektor


Petr Ludwig


Petr Ludwig napsal knihu Konec prokrastinace, která je aktuálně s 23 překlady jednou z nejprodávanějších českých knih na světě. Český časopis Forbes ho v roce 2020 zařadil do žebříčku 30 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích. Založil společnost GrowJOB a 15 let podniká v oblasti osobního rozvoje, leadershipu a vzdělávání dospělých.