Konec prokrastinace
Záznam webináře

EMOČNÍ INTELIGENCE

Jak lépe zvládat své emoce a rozumět emocím druhých? 09.06.2024

 • Jak lépe rozumět emocím svým a lidí kolem vás – jak ve své práci, tak ve vztazích?
 • Jak se nenechat tolik rozhodit a pohltit svými emocemi?
 • Jak získat více emoční vyrovnanosti a díky tomu celkovou vyšší spokojenost? 
 • Jak funguje EQ (emoční kvocient) a jak konkrétně můžeme naši emoční inteligenci posilovat?

Webinář je zaměřen na praktické nástroje, které pomáhají s rozvojem emoční inteligence, zlepšováním empatie a emoční sebekontroly.

vědecky podložené

know-how


vlastní

tempo
odkudkoliv,

kdykoliv
prezentace

a materiály


Poznáváte se v některé z následujících věcí:

 • Ovládnou vás často emoce tak, že děláte špatná rozhodnutí či řeknete něco, čeho litujete?
 • Pracujete hodně s lidmi a je pro vás důležité s nimi dobře vycházet a rozumět jim?
 • Chtěli byste posílit své pozitivní emoce a snížit vliv těch negativních?
 • Máte ve svém okolí někoho, kdo má naprosto odlišné emoční prožívání a chtěli byste mu lépe rozumět?
 • Chtěli byste mít více klidu a pohody, bez stresu a cyklení se v myšlenkách?

 

„Ovládej své emoce, nebo ony ovládnou tebe. “

--Čínské přísloví


Chtěli byste se dozvědět:

 • Jak lépe rozumět emocím svým a lidí kolem vás – jak ve své práci, tak ve vztazích?
 • Jak se nenechat tolik rozhodit a pohltit svými emocemi?
 • Jak získat více emoční vyrovnanosti a díky tomu celkovou vyšší spokojenost? 
 • Jak funguje EQ (emoční kvocient) a jak konkrétně můžeme naši emoční inteligenci posilovat?
 • První pomoc, co dělat, když nad našimi emocemi ztrácíme kontrolu?

Jedna z nejdůležitějších dovedností pro úspěšný osobní i pracovní život je rozumět a správně pracovat se svými emocemi. Emoční inteligence je schopnost rozpoznat potřeby sebe i druhých a podle toho umět jednat. Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou spokojenější, mají hlubší vztahy, více empatie, jsou lepšími leadery a pociťují více životního naplnění.


A dobrá zpráva – současné výzkumy ukazují, že můžeme svou emoční inteligenci výrazně zlepšit a doslova fyziologicky posílit části mozku, které emoce zpracovávají. Podle studií je EQ narozdíl od IQ daleko více naučitelné a můžeme ho v průběhu života zvýšit.

Na webináři se konkrétně dozvíte:

 • Jak zacházet se vztekem, rozrušením, stresem či úzkostí? Jak mít nad svými emocemi celkově větší nadhled?
 • Jaké návyky můžeme použít pro svoji psychohygienu a získání více klidu a emoční stability?
 • Které konkrétní techniky pomáhají k rozvoji emoční inteligence u sebe i druhých?
 • Jak pomocí mindfulness změnit nastavení mozku a získat větší kontrolu nad přítomným okamžikem?
 • Jak lépe pojmenovat své pocity a potřeby? A jak se naučit komunikovat své emoce s druhými?
 • Jaké praktické metody kontroly dechu či vizualizace nám mohou poskytnout první pomoc, když nás emoce začínají zaplavovat a my ztrácíme kontrolu?

Webinář je zaměřen na praktické nástroje, které pomáhají s rozvojem emoční inteligence, zlepšováním empatie a emoční sebekontroly. Na webináři získáte ucelený pohled na to, jak a proč fungují naše emoce, proč jsou často mimo naši kontrolu a jak tuto kontrolu můžeme postupně znovu získat. Potenciálem emocí je totiž život nekomplikovat, ale naopak náš život zlepšovat.


„V každodenním životě není žádná inteligence důležitější než právě inteligence mezilidských vztahů. “

-- Daniel Goleman

Lektor


Mgr. Paula Fassati Ph.D.


Paula Fassati Ph.D. je lektorkou v oboru vztahového poradenství s doktorátem v oboru kulturní a sociální antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je absolventkou tréninku Gottmanovy metody. V současné době také absolvuje psychoterapeutický výcvik. V minulosti absolvovala koučovací a mindfulness výcvik (MBSR) a nespočet kurzů o vztazích a výchově.

V konzultacích pomáhá partnerům zlepšit komunikaci mezi sebou a rodičům lépe řešit situace s dětmi. Při své práci se zaměřuje na rozvoj emocionální inteligence, laskavosti, komunikace a mindfulness (všímavosti).