Petr Ludwig
BALÍČEK PRODUKTŮ

Záznamy webinářů DENISY DĚDIČOVÉ


vědecky podložené know-how

vědecky podložené

know-how

vlastní tempo

vlastní

tempo

odkudkoliv, kdykoliv

odkudkoliv,

kdykoliv

prezentace a materiály

prezentace

a materiály

1. IMPOSTER SYNDROM: Jak nepochybovat o svých silných stránkách a úspěších?


Imposter syndrome je psychologický fenomén, kdy lidé mají tendenci zpochybňovat své znalosti, schopnosti či dosažené úspěchy. Sami se stávají svým největším kritikem a vlastní úspěchy přičítají náhodě, omylu či jiným lidem. Lidé trpící tímto syndromem se často bojí o svoji budoucnost, protože si myslí, že se tento úspěch nebude již opakovat a mají strach, že jejich nekompetentnost někdo odhalí.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Jaký je rozdíl mezi přirozenými pochybnostmi a imposter syndromem?
 •  Jaké jsou jeho nejčastější příčiny a jak je účinně řešit?
 •  Jaké praktické nástroje vám pomohou dlouhodobě budovat zdravou sebedůvěru
 •  Jak může souviset perfekcionismus a imposter syndrome a jak s tím naložit?
 •  Jaký je rozdíl mezi zdravým perfekcionismem a tím, který nás stresuje?
 •  Jak pomoct ostatním, kolegům v týmu či blízkým v rodině, kteří imposter syndromem trpí? 


Záznam webináře vás také připraví na praktické používání jednotlivých technik a metod bez začátečnických chyb. Většina z nich se totiž velmi často opakuje a webinář vám pomůže jim předejít. Na základě zkušeností, načerpaných z práce s účastníky našich školení, vás naučíme nástroje používat z dlouhodobého hlediska tak, aby byly doopravdy funkční.

2. ODOLNOST PROTI MANIPULACI: Jak ji rozpoznat a bránit se jí?


Jak odhalit vědomého i nevědomého manipulátora? Jak rozpoznat nejčastější manipulativní techniky v práci i osobních vztazích? A jak se účinně bránit a zároveň nemanipulovat druhé?  

Manipulace nás obklopuje každý den. Od reklamy, sociálních sítí, přes vztahy, výchovu až po politiku. Téměř v každé lidské interakci se můžeme s manipulativními technikami setkat. Mnohým lidem manipulace zasahuje do života tak, že ovlivňuje jejich spokojenost či svobodu.

Klíčem k poražení manipulace je manipulativní techniky rozpoznat a najít odvahu se jim bránit. To vše lze natrénovat a vytvořit si tak zdravé hranice a nebýt v roli oběti či v pasti toxických vztahů.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Jak odhalit skutečné úmysly, které s námi druzí mají?
 • Jaké máme základní typy manipulativních technik a jaké jsou typy manipulátorů?
 • Jaké techniky nám pomohou v obraně při manipulaci v rodině a vztazích?
 • Jak se nenechat manipulovat v pracovním prostředí, od šéfa, kolegů či klientů?
 • Jak se bránit tomu, abychom naopak nemanipulovali my druhé?
 • Jaké konkrétní formulace můžeme používat? Jak odolnost vůči manipulaci cvičit?


Zhlédněte náš webinář a získejte ucelený návod plný praktických nástrojů a účinných technik obrany. Nalezněte tak více svobody ve své kariéře, vztazích a životě celkově.

3. OSOBNÍ HRDOST: Jak získat více sebevědomí v osobním životě i kariéře?


Máte někdy pocit, že nejste dost dobří? Cítíte, že vás vaše sebevědomí brzdí v osobním životě či kariéře? Nevíte, jak se správně ocenit a nebrat své úspěchy jako samozřejmost? A jak se oprostit od touhy po uznání, být sám k sobě laskavější a získat tak vyšší míru životní spokojenosti?

Osobní hrdost je základem zdravé sebedůvěry, pozitivního vnímání sama sebe a chuti do života. Díky ní člověk dokáže snáze překonávat překážky, je rozhodnější, odvážnější a asertivnější v osobním i pracovním životě. Osobní hrdost je důležitá k tomu, aby člověk nešel s davem průměrnosti, ale začal žít více podle sebe. Je to dovednost, díky které se stanete svým nejbližším přítelem a největším fanouškem, který vás dokáže podpořit i v krizových situacích.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Jaké jsou nejčastější příčiny nízkého sebevědomí a jak s nimi pracovat?
 • Jak umět sám sebe ocenit a nebrat své úspěchy jako samozřejmost? Co je to imposter syndrom?
 • Jak se vyvarovat negativnímu vnitřnímu dialogu a nahradit ho pozitivním?
 • Jaký je rozdíl mezi sebeláskou, sebevědomím a osobní hrdostí?
 • Co je imposter syndrom a jak komunikovat se svým vnitřím kritikem?
 • Jak se oprostit od touhy po uznání a vyžadování jen pozitivní zpětné vazby?


Pusťte si webinář a naučte se, jak pracovat s nejčastějšími příčinami nízkého sebevědomí, jak se oprostit od touhy po uznání a jak ocenit sami sebe a nebrat své úspěchy jako samozřejmost. Naučíte se asertivní techniky, posilovat svoji sebedůvěru a říkat „ano“ věcem, které zvýší vaši šanci na úspěšný a spokojený život.

4. INSPIRATIVNÍ PREZENTOVÁNÍ: Jak předat myšlenku a nadchnout pro ni druhé?


Prezentační dovednosti patří k těm nejdůležitějším na současném trhu práce, a to téměř v libovolném oboru a na libovolné pozici. Každý totiž občas musíme ukazovat druhým výsledky své práce. Musíme je také často o něčem přesvědčit, předat jim podstatné informace či je do něčeho nadchnout.

Prezentování není jen o našem vystupování a o tom, v jakém programu si prezentaci připravíme, ale zejména o tom, jakou myšlenku chceme sdělit a co chceme, aby si naši posluchači odnesli. Můžeme mít skvělé myšlenky a nápady, ale pokud je neumíme vyjádřit jednoduše a předat ostatním, jako bychom je neměli. Dovednost úspěšně prezentovat je však naučitelná, udělejte si proto z ní svoji konkurenční výhodu a zvyšte svoji hodnotu na trhu práce.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Jak překonat negativní emoce z mluvení před lidmi? Jak posílit své prezentační sebevědomí?
 • Jaké jsou nejčastější chyby v prezentování a jak se jim vyvarovat?
 • Jak zlepšit svoje prezentace i v online prostoru?
 • Jak připravit strukturu prezentace tak, aby měla správné „flow“ a udrželi jste pozornost publika?
 • Jak podtrhnout nejdůležitější myšlenku? Jak se naučit mluvit jednoduše a odfiltrovat to nepodstatné?
 • Co znamená pravidlo 8–⁠20–⁠18 a jak ho využít? A jaké další praktické tipy lze při prezentování úspěšně používat?
 • Jak si z prezentování udělat postupně svoji silnou stránku a konkurenční výhodu?

Absolvujte náš webinář a naučte se lépe prezentovat sebe a své myšlenky. Zlepšete svoji schopnost předat to podstatné a naučte se v posluchačích zanechat pozitivní dojem. Zvyšte tak svoji hodnotu na trhu práce a zároveň svoji sebedůvěru. Součástí webináře jsou také video-ukázky různých typů prezentací a řečníků, kterými se můžete nechat inspirovat.

Lektor


Denisa Dědičová


Denisa má jednoduchou vizi: Lepší já, lepší svět. Proto je od roku 2013 součástí GrowJOB Institutu, kde se věnuje školení témat, která nám pomáhají být tou nejlepší verzí nás samotných jak v osobním, tak profesním životě. 

Těmto tématům se věnuje ve svých webinářích, ale také v rámci osobních konzultací, kde své klienty vede k tomu, jak na sobě dlouhodobě pracovat pomocí praktických nástrojů, které je učí používat.

Denisa je lektorka, konzultantka, spoluzakladatelka portálu EDUmame a majitelka vlastní módní značky Deedivine.

Více o ní najdete na www.denisadedicova.com.

Denisa Dědičová

Přehled záznamů

  IMPOSTER SYNDROME: Jak nepochybovat o svých silných stránkách a úspěších?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení
  ODOLNOST PROTI MANIPULACI: Jak ji rozpoznat a bránit se jí?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení
  OSOBNÍ HRDOST: Jak získat více sebevědomí v osobním životě i kariéře?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení
  INSPIRATIVNÍ PREZENTOVÁNÍ: Jak předat myšlenku a nadchnout pro ni druhé?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení