Osobní restart
Záznam webináře

ÚČINNÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY

Jak komunikovat tak, aby vám druzí opravdu rozuměli?

 • Stává se vám, že vám druzí často nerozumí?
 • Chtěli byste mít lepší vztahy se svými partnery, kolegy či rodinou? 
 • Chtěli byste lépe prosadit své názory v kolektivu? Cítíte se neslyšeni, když se snažíte vyjádřit své myšlenky?
 • Vyvolává váš komunikační styl často nechtěné emoce? Nebo dokonce vaše slova někdy lidi zraňují a chtěli byste se tomu vyhnout?

Pusťte si záznam webináře a naučte se, jak efektivně komunikovat verbálně i neverbálně a jak tak dosáhnout v životě svých snů a cílů.

vědecky podložené know-how

vědecky podložené

know-how

vlastní tempo

vlastní

tempo

odkudkoliv, kdykoliv

odkudkoliv,

kdykoliv

prezentace a materiály

prezentace

a materiály

Poznáváte se v některé z následujících věcí?

 • Stává se vám, že vám druzí často nerozumí?
 • Chtěli byste mít lepší vztahy se svými partnery, kolegy či rodinou? 
 • Chtěli byste lépe prosadit své názory v kolektivu? Cítíte se neslyšeni, když se snažíte vyjádřit své myšlenky?
 • Vyvolává váš komunikační styl často nechtěné emoce? Nebo dokonce vaše slova někdy lidi zraňují a chtěli byste se tomu vyhnout?
 • Nebo je komunikace důležitou součástí vaší práce a chtěli byste se v ní zlepšit?

Chtěli byste se dozvědět?

 • Jak se naučit s druhými mluvit tak, aby to „padalo na úrodnou půdu“?
 • Zajímá vás, jak v komunikaci správně skloubit rozum a emoce?
 • Jak zvládat i složité rozhovory s jistotou? Jak zvolit vhodnou komunikační strategii?
 • Jak se vyhnout nedorozuměním a konfliktům způsobeným chybnou komunikací?
 • Jak se můžete naučit lépe zvládat své emoce a jak v komunikaci lépe číst emoce druhých?

Efektivní komunikace je jednou z nejdůležitějších dovedností pro úspěch v 21. století. Umožňuje jasně přeložit naše úmysly a pocity do snadno srozumitelných zpráv. Být schopen efektivně komunikovat je zásadní konkurenční výhodou na dnešním trhu práce, jelikož nás dělá lepším spolupracovníkem i členem týmu a zásadně pomáhá předcházet nedorozuměním a konfliktům.

Rozumět odlišným komunikačním stylům je také klíčovým pilířem osobních vztahů. Tím, že aktivně nasloucháme a empaticky reagujeme, budujeme vzájemné porozumění a důvěru. Emocionální vazba pak zlepšuje naši schopnost řešit konflikty. Efektivní komunikace také napomáhá prevenci a předchází akumulaci nevyřešených problémů, čímž podporuje dlouhodobou stabilitu a harmonii ve vztahu.

Na webináři se konkrétně dozvíte:

 • Jaké jsou nejčastější komunikační bariéry a jak nám brání v účinné komunikaci?
 • Jaké existují komunikační styly, jak poznat ten náš a jak je rozpoznávat u druhých?
 • Jak se naučit aktivnímu naslouchání, které umožňuje lépe reagovat na potřeby a pocity ostatních?
 • Jak komunikovat, abychom předcházeli konfliktům a lépe pochopili druhou stranu?
 • Jaké komunikační techniky pomáhají získat důvěru a respekt od ostatních?
 • Jak rozpoznat a eliminovat manipulativní prvky v komunikaci a nahradit je upřímností a otevřeností?

Získáte tyto techniky aktivního naslouchání:

Parafrázování: Posluchač opakuje svými slovy, co řečník řekl, aby se ujistil, že správně rozuměl. Například: „Takže, pokud to chápu správně, říkáš, že...“

Reflexe: Vyjádření zpětné vazby o tom, co posluchač slyšel a jak to na něj působí. Například: „Zdá se, že jsi kvůli tomu opravdu frustrovaný.“

Shrnutí: Stručně shrnout hlavní body toho, co řečník řekl. To pomáhá oběma stranám ujasnit si hlavní myšlenky a zajistit, že nejsou přehlédnuty žádné důležité body.

Kladení otázek: Používání otevřených a uzavřených otázek k hlubšímu pochopení a objasnění. Například: „Můžeš mi říct víc o tom, jak se to stalo?“

Na tomto webináři se naučíte cenné strategie a nástroje, které vám otevřou dveře k efektivnější komunikaci ve všech sférách vašeho života. Se správnými komunikačními dovednostmi nejenže zvýšíte své šance na profesní úspěch, ale také prohloubíte své mezilidské vztahy a zlepšíte vzájemné porozumění s těmi, na kterých vám záleží. Tento webinář je ideální volbou pro každého, kdo chce své komunikační schopnosti povýšit na vyšší úroveň.

„Nejdůležitější v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“

-- Peter Drucker

Zpětné vazby na minulá konání:

Lektorka


Miroslava Škubalová


Mirka je lektorka, konzultantka a s GrowJOB Institutem spolupracuje již od roku 2012.

V rámci GrowJOB Institutu se převážně věnuje tématům komunikace, řešení konfliktů a leadershipu.  Mirka  vystudovala obor Právo a právní věda na Masarykově Univerzitě a je certifikovaný mediátor Asociace mediátorů ČR. 

V rámci projektu Český mediátor se věnovala rozvoji a popularizaci mediace v České republice a zahraničí. Na podporu těchto témat vytvořila a spoluorganizovala konference Business a mediace a Konference efektivní komunikace. Je spoluatorkou portálu Domluvme se.

Aktuálně nejčastěji s pracovními týmy řeší interní komunikaci a předcházení konfliktům.

Miroslava Škubalová