Petr Ludwig
BALÍČEK PRODUKTŮ

Záznamy webinářů PAULY FASSATIvědecky podložené know-how

vědecky podložené

know-how

vlastní tempo

vlastní

tempo

odkudkoliv, kdykoliv

odkudkoliv,

kdykoliv

prezentace a materiály

prezentace

a materiály

1. EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce a rozumět emocím druhých?


Jedna z nejdůležitějších dovedností pro úspěšný osobní i pracovní život je rozumět a správně pracovat se svými emocemi. Emoční inteligence je schopnost rozpoznat potřeby sebe i druhých a podle toho umět jednat.

Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou spokojenější, mají hlubší vztahy, více empatie, jsou lepšími leadery a pociťují více životního naplnění. A dobrá zpráva – současné výzkumy ukazují, že můžeme svou emoční inteligenci výrazně zlepšit a doslova fyziologicky posílit části mozku, které emoce zpracovávají.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Jak zacházet se vztekem a rozrušením?
 • Jaké návyky můžeme použít pro svoji psychohygienu?
 • Které konkrétní techniky pomáhají k rozvoji emoční inteligence u sebe i druhých?
 • Jak zvýšit své EQ (emoční kvocient), kterým se emoční inteligence měří?
 • Jak pomocí mindfulness změnit nastavení mozku a získat vyšší vyrovnanost?
 • Jak lépe pojmenovat své pocity a potřeby? A jak se naučit podle toho jednat?


Webinář je zaměřen na praktické nástroje, které pomáhají s rozvojem emoční inteligence, zlepšováním empatie a emoční sebekontroly. Potenciálem emocí je totiž život nekomplikovat, ale naopak zlepšovat.

2. ZVLÁDÁNÍ STRESU: Jak být vyrovnanější díky mindfulness?


Mindfulness je meditační technika vycházející z tisícileté tradice, ale zároveň je podložena současnou vědou. Díky jejímu aplikování v každodenním životě dochází ke zlepšení zdraví, soustředění, snížení stresu a získání celkově větší emoční stability.

Díky trénování mindfulness se více osvobodíte od svých navyklých vzorců myšlení a lépe porozumíte sobě i druhým.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Jak pracovat se stresem v jakékoli oblasti života – ve vztazích, rodině či práci?
 • Jak díky mindfulness zvládat obtíže jako nespavost, stres z jídla, úzkosti nebo bolesti?
 • Jak se naučit být více v přítomnosti a neztrácet se stále ve svých myšlenkách?
 • Jak zpomalit, zastavit a získat více pozornosti sami na sebe?
 • Jak díky redukci stresu můžeme zlepšit svoji imunitu, kardiovaskulární zdraví a celkově přispívat k dlouhověkosti?
 • Jak začlenit mindfulness do každodenního života a jak návyk skutečně dlouhodobě udržet?


Profesor medicíny Jon Kabat-Zinn prosadil mindfulness v západní vědě a vyvinul ucelenou metodu MBSR (snižování stresu prostřednictvím mindfulness).

Lektorka Paula Fassati PhD. získala své zkušenosti během certifikace pro výuku metody MBSR od lektorů vyučených právě Jonem Kabat-Zinnem. Naučte se od ní základy mindfulness i vy, snižte svůj dlouhodobý stres, zlepšete prožívání svých emocí a života celkově.

3. CO VÍ VĚDA O VZTAZÍCH: Jak budovat úspěšné partnerské vztahy díky emoční inteligenci?


Páry se často potýkají s neshodami, hádkami či naopak dusnem a „tichou domácností“ – v soužití dvou osob je to zcela přirozené. Nejsou-li však problémy správně řešeny, vztah se může dostat na tenký led. Výsledky současných vědeckých výzkumů ukazují, co můžeme dělat jinak a lépe.

Webinář s Paulou Fassati PhD., která má trénink Gottmanovy metody, vyvrací některé zakořeněné mýty o partnerské komunikaci a přináší praktické tipy, jak ve vztazích posilovat to dobré. Společná vize, znalost potřeb druhého, práce s emocemi a vytváření takzvaných „pozitivních interakcí“ jsou základními dovednostmi spokojených vztahů. Díky nim lze neshodami a těžšími situacemi proplout tak, aby vztahová loď neztroskotala, ale stabilně plula dál.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Co jsou podle studií hlavní principy ovlivňující spokojenost vztahu?
 • Co naopak vztahy nejčastěji poškozuje a dlouhodobě ničí? A co s tím můžeme aktivně dělat?
 • Jak komunikovat své potřeby, jak sdělovat zpětnou vazbu, tak aby padala na úrodnou půdu?
 • A jak se vyvarovat snahy „měnění“ druhého? Ale jak zároveň na vztahu pracovat, aby rostl? 
 • Jak ve vztazích zvládat lépe emoce? Jak deeskalovat konflikty? A jak naopak propuklé konflikty konstruktivně řešit?
 •  Jaké praktické nástroje vám mohou pomoci ke spokojenějšímu párovému životu?


Pusťte si záznam a naučte se praktické techniky, jak zvládat emoce ve vztahu, jak lépe komunikovat, dávat si zpětnou vazbu, ale i jak řešit konstruktivně konflikty, které již vznikly.

4. CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě?


Jako rodiče můžeme zásadně ovlivnit míru spokojenosti a budoucího životního úspěchu našich dětí. Poslední výzkumy ukazují, že klíčovou roli hraje takzvané růstové myšlení a že správná výchova je důležitější než genetické nastavení. Dětem tak můžeme zásadně ulehčit život, když víme co, proč a jak říkat.


Na webináři se konkrétně dozvíte:
 • Co přesně znamená evidence-based parenting (výchova dětí podle poznatků současné vědy)?
 • Jak umět uklidnit emoce sebe a svého dítěte a jak snížit šanci na rozvinutí dramatické situace?
 • Jak přistupovat ke sporům s dětmi a jak zvládat jejich vztek?
 • Jak u dětí zažehnout zvídavost a lásku k učení?
 • Jaké praktické nástroje vám mohou pomoci k celkově spokojenějšímu rodinnému životu?
 •  Jak umět odpočívat a obnovovat svoji rodičovskou energii?


Na webináři se naučíte praktické metody, jak účinně předcházet vypjatým situacím a jak dětem dát do života to nejlepší nastavení mysli z pohledu současné vědy. Získáte tak více rodičovské sebedůvěry a jistoty, že věci děláte opravdu správně.

Lektor


Paula Fassati


Paula je lektorka a konzultantka v oboru vztahového poradenství a výchovy dětí.

Založila projekt Lepší rodina, který se zaměřuje na témata partnerských vztahů, výchovy a práce s emocemi pomocí mindfulness.

Paula má doktorát v oboru kulturní a sociální antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala koučovací a mindfulness výcvik (MBSR) a nespočet kurzů o vztazích a výchově. Je certifikovanou AMI montessori asistentkou.

Paula také pomáhá partnerům zlepšit komunikaci mezi sebou a rodičům lépe řešit vyhrocené emoční situace s dětmi. Při své práci se zaměřuje na rozvoj emocionální inteligence, laskavosti, komunikace a mindfulness (všímavosti).

Petr Ludwig

Přehled záznamů

  EMOČNÍ INTELIGENCE: Jak lépe zvládat své emoce?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení
  ZVLÁDÁNÍ STRESU: Jak být vyrovnanější díky mindfulness?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení
  CO VÍ VĚDA O VZTAZÍCH: Jak budovat úspěšné partnerské vztahy díky emoční inteligenci?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení
  CO VÍ VĚDA O VÝCHOVĚ: Jak vychovat spokojené dítě?
Dostupné za dnů/dny
dnů/dny po přihlášení